A régi és az új találkozásától a fémmel burkolt fémszobrász műhelyig

Fémlemezfedések az építészetben
A PREFA 2016. évi építész pályázatának eredményei

A Kortárs Építészeti Központban szakmai előadásokkal színesített díjátadón vehették át a díjaikat a PREFA által idén negyedszer meghirdetett „Fémlemezfedések az építészet-ben“ című országos versenypályázat legjobbjai. A gyakorló építészek kategóriájában az AS Építész Stúdió Kft. Erdőhorvátiban található saját építészirodájának felújítása kapta a fődíjat. Az építészhallgatók pályázatai közül pedig a Sághegyi Adél Laura pécsi fémszob-rász műhelyének terve aratott sikert.

Az alumínium tetőfedő és homlokzatburkolati rendszerek fejlesztésével és gyártásával fogla-kozó PREFA Hungária Kft. a minőségi fémlemezfedések és burkolatok széleskörű és időtálló felhasználását kívánta díjazni és bemutatni az ezúttal negyedszer meghirdetett pályázaton. A két kategóriában összesen 22 pályamű érkezett, amelyek kiválóan illusztrálták a fémlemez-fedések és burkolatok esztétikus, praktikus és különleges felhasználási lehetőségeit. 2016-ban először a nagyközönség véleményére is kíváncsi volt a kiíró: a közösségi médiacsa-tornán meghirdetett közönség szavazáson mindkét kategóriában 1-1 pályamű nyerhette el a nagyközönség szimpátiáját és így a pályázat kiírójának különdíját.

A Kortárs Építészeti Központban megrendezett díjátadó ünnepségen a műemlék és középüle-tek tetőfedési eljárásairól, a fémlemezfedések modern környezetben történő alkalmazásáról és az építészek közösségépítéséről szóló szakmai előadásokat követően a zsűri kategórián-ként 1-1 fődíjjal és összesen 7 további díjjal, illetve 1-1 közönségdíjjal jutalmazta a legkivá-lóbb alkotásokat.

A pályázati anyagok értékelésére 2016-ban felkért zsűri tagjai:

 • Erő Zoltán, a Bíráló Bizottság elnöke, okleveles építészmérnök
 • Eltér István, a Magyar Építész Kamara alelnöke
 • Horváth Sándor, a Budapesti Műszaki Egyetem Épületszerkezeti Tanszék egyetemi adjunktusa
 • Ráday Mihály, a Bíráló Bizottság elnöke, okleveles építészmérnök
 • Nemere Judit, építőmérnök, cégvezető, PREFA Hungária Kft.


 • A régi és az új szerencsés ötvözete


  A gyakorló építészek megvalósult vagy tervezés alatt álló, műemlék vagy modern, köz- vagy lakóépülettel pályázhattak, amely PREFA anyaggal fedett vagy burkolt. A beérkezett 22 pá-lyamű közül a szakmai zsűri az AS Építész Stúdió Kft. Kalóczki Éva és Sorosi Zsolt tervezői-nek munkáját, az Erődhorvátiban található építészirodájuk minőségi felújítását ítélte a legjobbnak. A tervezők a PREFALZ (P10) lemez világosszürke változatát választották a közel 150 éves parasztház épület felújításának és bővítésének munkálatai során.

  „Építészként az anyagkiválasztás előtt a fémlemez forgalmazóktól több anyagmintát bekér-tünk. Az anyagmintákon házi minőségi teszteket hajtottunk végre, vizsgáltuk karcolásra, többszöri hajtogatásra, tisztíthatóságra és minden olyan előforduló igénybevételre, amely főleg a homlokzatburkolatot érintheti. Mind ezek mellett legalább olyan fontos volt szá-munkra a kapható szín és felületi megjelenés. Főleg a karcolhatósággal szembeni ellenállás miatt választottuk a PREFA világosszürke színű fémlemezét.” - indokolták az anyagválasztást a nyertes építészpáros.

  „Az új rész tömege, arányai, tetőhajlásszöge mindenben megegyezik a régivel, de anyag-használata teljesen újszerű. Ennek ellenére a környezetbe illeszkedés szép példáját láthatjuk. A végeredmény követhető – követendő irány.” - méltatta az ünnepélyes díjátadón a pályaművet Eltér István, a zsűri tagja.

  Az alumínium fémlemez fedés révén az épület jól illeszkedik a gyári környezetbe. Matt, sö-tétszürke felülete visszafogott, elegáns megjelenést kölcsönöz az épületnek. Határozott sötét színe jól felismerhetővé teszi. A 60°-ban megdöntött álló korccal rögzített szalagok külső-belső és alsó-felső felületen is folytatónak, minden sarok minden él egyedi megoldás, egyedi módon csatlakozik a további felületekhez. Ezzel a kivitelezéssel tökéletesen teljesült a terve-zők azon célja, hogy egy olyan új modern kortárs elemet hívjanak életre, mely különbözik az őt fogadó épületektől, de jól illeszkedik az kézműves jellegű, ipari –műemléki környezetbe.

  Ugyanebben a kategóriában a zsűri további három megosztott második díjat osztott ki. A pályaművek díjátadón elhangzott méltatásai a sajtóanyag mellékletében találhatóak.

  Megosztott 2. hely:

  Tervezők: Mészáros János, Mészáros Tamás, Térprofil Kft.
  Az épület megnevezése: Premontrei Rendház, Gödöllő

  Beépült termék neve: PREFA Prefalz (antracitszürke),
  Prefa csatornarendszer és Prefa bádogozások (antracitszürke)
  Tervezők: Petőcz-Tóth Anikó, Csizmadi Péter DLA, Reload Építészstúdió Kft.
  Az épület megnevezése: V-ház, Kétlakásos lakóház, Üröm

  Beépült termék neve: PREFA Prefalz, 07 világosszürke P.10 felülettel,  Tervezők: Szécsi Zsolt, Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.
  Az épület megnevezése: Óbudai Zsinagóga, Budapest

  Beépült termék neve: PREFA kiselemes rombuszfedés, antracit színben
  Kiemelt szakmai különdíjat kaptak a tervezés és a kivitelezés összhangjáért az ézsé Stúdió Kft. építészeti, Gortva Anikó, Gortva Péter és Tompos Zsófia a Sukorón megvalósult üdülő és szállásépületért.  Közönségdíjas:

  Tervezők: Petőcz-Tóth Anikó, Csizmadi Péter DLA, Reload Építészstúdió Kft
  Az épület megnevezése: V-ház, Kétlakásos lakóház, Üröm

  Beépült termék neve: PREFA Prefalz, 07 világosszürke P.10 felülettel

  A funkcióhoz igazított anyagválasztás: a fémmel burkolt fémszobrász mű-hely Idén másodszor az építészhallgatók terveikkel külön kategóriában nevezhettek, ahol a hallga-tók egy szabadon választott köz vagy lakóépületen mutathattak be PREFA termékek alkalma-zásával készített különleges építészeti elképzeléseket. Ebben a kategóriában a Sághegyi Adél Laura pécsi fémszobrász műhelyének épületterve nyerte el a fődíjat. A bíráló bizottság eb-ben a kategóriában további két díjat osztott ki a pályázók között.


  Az építészhallgatói kategóriában a szakmai zsűri a Pécsi Tudományegyetem hallgatójának, Sághegyi Adél Laura pécsi fémszobrász műhely terveinek ítélte a fődíjat. A hallgató a bur-kolat alatt oldotta meg a csapadékvíz elvezetését, amelyhez a tervezett PREFA Reynobond kompozit elem ideális választásnak bizonyult, hiszen a szilárdsága, tűzállósága is megfelel az átszellőztetett homlokzatok kialakításához. „A tetőszerkezetet is ugyanabból az anyagból sze-rettem volna kialakítani, mint a homlokzatot, és ez a rendszer tökéletes megoldást ad erre is. Emellett a rendelhető változatos elemméretek lehetővé tették, a változó ritmusú burko-latkiosztást.” – indokolta a termékválasztást a nyertes hallgató.


  2. helyezett:

  A pályázó neve: Szegedi Dávid Olivér (Szent István Egyetem – YBL Miklós Építéstudomá-nyi Kar)
  Az épület megnevezése: Püspöki Palotamúzeum, Székesfehérvár

  Betervezett termék neve: PREFA Aranymetál (Maya Gold) kettős állókorcos fedés


  3. helyezett és Közönségdíjas:

  A pályázó neve: Ruszinkó Roland (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
  Az épület megnevezése: Ipari épület, Hajdúszoboszló

  Betervezett termék neve: PREFA Prefalz - antracit/világos szürke


  „Fémlemezfedések az építészetben” pályázat
  ünnepélyes díjátadójának méltatásai

  Építész kategória


  1 díj: Kalóczki Éva, Sorosi Zsolt (AS Építész Stúdió), Építész iroda, Erdőhorváti

  „A terv egy 150 éves hagyományos parasztház teljes felújításáról, bővítéséről és funkcióvál-tásáról szól. A régi ház hagyományos módszerekkel lesz felújítva, a toldás pedig a kortárs építészet eszkö-zeivel. Tiszta, átlátható és érthető elven alapuló kiváló alkotás. Bátor elhatározás, mert szokatlan megoldást választott a tervező. A régi és az új szerencsés ötvözete adja a különlegességét. Az új rész tömege, arányai, tetőhajlásszöge mindenben megegyezik a régivel, de anyaghasz-nálata teljesen újszerű. Ennek ellenére a környezetbe illeszkedés szép példáját láthatjuk. A végeredmény követhető – követendő irány.” (Eltér István)


  Megosztott 2. díj: Petőcz-Tóth Anikó, Csizmadi Péter DLA, Reload Építészstúdió Kft., V-Ház, Üröm

  „Az ürömi lakóház a tradicionális nyeregtetős formát ötvözi a kortárs formavilággal. Az egy-szerű formákat kisebb-nagyobb térbeli torzulások, a derékszögű rendszerből kilépő szögeltéré-sek transzformálják új minőségű szoborszerű tömegekké – amelyek valamilyen módon mégis archaikus egyszerűséget képviselnek. A két lakóegység hasábját a főhomlokzaton a hosszanti tömegek karakteres metszetsíkja zárja, hangsúlyos vonallal keretezve annak sziluettjét. Ezek a vonalak adják a kétszintes nappali terek üvegfelületeinek és loggiáinak rámáját: a kivülről nézve a lakótér, belülről a panoráma képkeretét. A keret motívum a ház több pontján ismét feltűnik: egy-egy kiemelt szerepű tér a homlokzatokról előreugró doboz keretezésében jelenik meg.
  Miközben a ház karakterét az elsődlegesen megjelenő anyagként a vakolt-festett fehér síkok határozzák meg, az épület erős eleme a sötétszürke fémlemez fedés. A korcolt fedés szerepet kap a sajátos tömegképzésben is: a tető síktöréseit, a homlokzati csatlakozásokat, a rejtett csapadékelvezetést a lemezfedés és a bádogos munkák gondos tervezése tette lehetővé.”
  (Erő Zoltán)


  Megosztott 2. díj: Szécsi Zsolt, Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft., Óbudai Zsina-góga

  „Az óbudai zsinagóga építésének története több újrakezdésről szól.
  Az első itteni kis imaházat1732-től vehették használatba az itt élő zsidó családok, míg a lehe-tőségek, a családok anyagi helyzete, valamint a helyben földbirtokos Zichyek megengedő hoz-zájárulása nyomán a jó nevű Neupeuer Mátét megbízták új, nagyobb zsinagóga építésével ugyanezen a helyen. Ez 1769-re meg is épült. Hatvankét évvel később, újabb átépítés után nyerte csak el mai arculatát a ház: Andreas Landherr építészeti közreműködésével kapta meg ma is ismert hat oszlopos timpanonos főhomlokzatát, s azt, hogy a kívül klasszicista épület belül neobarokk megjelenést kapott.
  A millennium idején elvégzett felújításkor az építész, Ullmann Gyula fémlemezzel fedte a te-tőt, s ezt a bádoghéjalást cserélte kettős cserépfedésre a háborús sérülések utáni helyreállí-tást vezető építész, Csemegi József 1946-ban.
  1945. után a kevés visszatérő, megmaradt hívő nem használta már az egész templom-épületet, s nem is tudta megfelelően karbantartani. Az 1960-as évek végén eladták az állam-nak, belső berendezési tárgyai ismeretlen helyekre kerültek. Az állam először textiltörténeti múzeum céljára használta volna, de aztán, 1978-ban inkább átadták a Magyar Televíziónak, amely itt, ebben a zsinagógai térben alakította ki az V. Stúdiót. Ám később, 2000 után már csak raktári célra használták a házat.
  Szerencsére az eredeti funkciótól eltérő használat idején is sikerült megőrizni a belső falak és a mennyezet festését, külső díszítményeinek nagy részét, melyek így helyreállíthatóak, illetve rekonstruálhatóak voltak.
  Csak a rendszerváltás után húsz évvel költözött új élet a falak közé, s lassan megindult az épü-let helyreállítása is. A 2010-ben indított program keretében elbontásra került a cserépfedés, melynek helyére, illeszkedve a korábbi állapothoz, új fémlemezfedés készült.
  Mint az óbudai zsinagóga történetének immár hatodik építészétől, Szécsi Zsolttól a jelenkori felújítás tervezőjétől tudom: „Lényeges szempont volt a fémlemez fedés tervezésekor, hogy olyan anyag kerüljön betervezésre, mely komplex rendszert tud biztosítani teljes rekonstrukció során és nagy tapasztalatokkal rendelkezik műemléképületek komplex felújításában. A Prefa képviselet mind a tervezés időszakában, mind pedig a kivitelezés során végig szakmai konzul-tációt és segítséget biztosított számunkra.”
  A kiváló munka eredményeként kívül-belül megújult templom-épület avatására 2016. április 12-én került sor.”
  (Ráday Mihály)


  Kiemelt szakmai különdíj: Gortva Anikó, Gortva Péter, Tompos Zsófia, ézsé Stúdió Kft., Üdülő- és szállásépület, Sukoró:

  A Sukoróra tervezett és megvalósult családi ház kiemelkedő példája a tudatos és követendő tervezésnek, mely szokott határait túllépve elér a kivitelezésig, és végigkíséri azt. A megfon-tolt anyagválasztásnak köszönhetően az épület tökéletesen illeszkedik környezetéhez, egyaránt hangsúlyozva a természet közeliséget és a maradandó értékeket. A tervezők az alapanyagok tulajdonságait a tervezés során maximálisan figyelembe vették. Az épület nem csak tervezésében, hanem kivitelezésében is kiemelkedő minőséget képvisel, így összességében harmonikus, átgondolt megjelenésű lett.” (Nemere Judit)


  Fémlemezfedések az építészetben” pályázat
  ünnepélyes díjátadójának méltatásai

  Építészhallgató kategória


  2. díj: Szegedi Dávid Olivér, Püspöki Palotamúzeum, Székesfehérvár

  „Az építészhallgató témaválasztása izgalmas, nehéz feladat volt. Magasra tette a lécet, de sikerrel átugrotta.
  A telepítés, környezetbe illesztés jól sikerült, az új ház a legjobb helyre került, éppen kitöltve a meglévő „űrt”. Alaprajzi szerkezete tiszta, világos, tömege, mérete nem túlzó, a választott anyagok (PREFA ARANYMETÁL) kissé szokatlan és hivalkodó, de éppen itt és éppen ehhez a funkcióhoz szinte telitalálat.
  Ettől lehet az alkotás ténylegesen ékszerdoboz, a Püspökség kincseinek tárháza, őrzője és be-mutatója. Remek ötlet a híd, amely összeköti, és egyben elválasztja a házat a Püspöki kerttől és lehetővé teszi a bepillantást a fedetlen, de zárt régészeti bemutatóra.
  Határozott, egyedi ízű, karakteres terv.
  Gratulálok.”
  (Eltér István)


  3. díj és közönségdíj: Ruszinkó Roland, Ipari épület, Hajdúszoboszló

  „A tervezett ipari épület pálinkafőző a hozzá kapcsolódó pálinkázóval. A terv legfőbb erénye, hogy az összetett technológiai folyamathoz tartozó funkciókat olyan egységbe rendezi, amely az épület képletszerűen egyszerű kialakítását lehetővé teszi.
  Ezt a képletszerűséget fokozza, hogy a hasábszerű nyeregtetős épületszárnyakat a tetősíkok és a homlokzatok azonos anyaghasználata egyneművé teszi. A rejtett attikacsatornák révén a tömegképzést a csapadékelvezetés sem zavarja meg. A tömegek tagolását a nagy egységekbe fogott nyílászárók plasztikus keretezése adja, fém nyílászárókkal, fém lamellás árnyékoló re-dőnyökkel. Ezt a hűvös, gépszerű világot kismértékben ellenpontozzák a falmezőkben és a bel-ső nyílászárókon használt fa felületek – és sajátos módon a valódi technológiai elemek, a pá-linkafőző üstök vörösréz elemei.”
  (Erő Zoltán)


  BUILD-COMMUNICATION KFT.


  • 2040 BUDAÖRS
  • LIGET UTCA 3/2.
  • TEL: (23) 611-028 - Ügyfélkapcsolattartók
  • (23) 611-029 - Irodavezetés és asszisztencia

  Build-Communication Kft. Facebook oldal Build-Communication Kft. youtube csatorna